Et mer digitaliseringsvennlig regelverk

I januar 2018 ble det inngått en bred politisk avtale i det danske Folketinget om at alle nye lover skulle være digitaliseringsklare. Det berører mange temaer, men i denne sammenhengen er jeg opptatt av den delen som gjelder behovet for enkle og klare regler. Det betyr blant annet at lovene skal kunne administreres digitalt og […]