Etter asylkrisen i Europa – status våren 2018

  Europa begynner å nærme seg en normalisering av asylsituasjonen etter de høye ankomstene høsten 2015. Men alt er ennå ikke tilbake til det «normale», i den grad det finnes noe slikt. Denne vinteren/våren har jeg deltatt på et par europeiske møter og fått kjenne på hvordan situasjonen oppleves i resten av Europa. Man kan […]

Ny modell for asylbehandlingen

Når det nå foreslås en ny organisering av asylsaksprosessen, med samlokalisering av UDI og politiets arbeid på et ankomstsenter, bygger det på en grundig utredning og anbefaling fra UDI og politiet i fellesskap. Jeg er overbevist om at en ny modell kan bety både raskere saksbehandling og bedre kvalitet. Hovedtanken er at politiet og UDI […]