Hvorfor legger vi ned asylmottak – og hva er kriteriene?

Opprettelse av nye asylmottak skaper av og til sterke reaksjoner i berørte kommuner og lokalmiljøer. Men det gjør sannelig også nedleggelse. Det er forståelig siden et mottak kan ha stor betydning for et lokalsamfunn, ikke minst fordi det skaper arbeidsplasser og aktivitet både i selve mottaket, i kommunen og noen ganger hos lokalt næringsliv. Det […]